Nogle gode ting, jeg har læst på nettet det sidste stykke tid

I anledning af en legen med tanken om det potentielt frugtbare i at vi i stedet for at være så afsindigt meget på facebook begyndte at brug mere tid og energi på at læse, skrive og kommentere på blogs, og også lidt inspireret af en årsopsamling over musik jeg skrev på kinesis og af at støde på Lars Bukdahls top 5 over poetiske/litterære blogs, fik jeg lyst til at kuratere en lille liste over gode læseoplevelser på nettet i løbet af ca. den sidste måned. Således følgende udvalg af posts, artikler og tekster, fra blogs, online-magasiner, samt online-versioner af papiraviser, jeg har fundet interessante, kloge, smukke, eller på anden vis fremhævelsesværdige, og som jeg lige har kunnet kommet i tanker om. Listen bærer til dels præg af venner og bekendte, jeg synes, qua at have skrevet fine ting, fortjener mere eksponering. Der er ikke nogen ambitioner om udførlighed.

By/rum

Lise Rask skriver fint om bl.a. Bella Donna etagen i hotellet Bella Sky, på sin nye blog ‘stedord’, der virker til  tematisk at kredse om by og byrum,  indtil videre især østlige udkanter af København.

Byliv er blevet et buzzword‘ af Sven Johannesen, Dagbladet Information. “»En føntørrer af varm luft banker ud over byen. Man siger byliv, så ved alle, hvad man taler om. Men det, man i virkeligheden mener, er byliv som middel til at fremme et mål, og dette mål er kreativ økonomi og oplevelsesøkonomi.«”

Køn/seksualitet/identitet

Analyse af Kidd og køn. På Den Fri, af Eini Carina Grønvold. “Kidds lyse stemme, feminine bevægelser og fremhævet splejsede krop giver ham en androgynitet, der i traditionel machokultur ville stemple ham som ‘en bøsserøv'”

Er jeg så også homofob?‘. Anders Haahr Rasmussens blog på Dagbladet Information. Plæderer for mere nuancering i debatten om Uffe Elbæks udtalelser om homofobiske og racistiske ytringer på fodbolbaner og kommer i forlængelse deraf ind på nogle ret interessante betragtninger om de internaliserede racismer og homofobier, vi måske alle bærer rundt på, uagtet de politisk korrekte ståsteder, vi ellers bevidst måtte identificere os med.

Ophavsret

Ophavsret er en pest for kunst og idéer‘. Funderet i et slags humanistisk dannelsesideal, anlægger Bjørn Bredal fra Politiken et tiltrængt bredere samfundsmæssigt/kulturelt perspektiv på ophavsretsdiskussionen. “Selvfølgelig skal vi have noget lovgivning omkring rettigheder, patenter og praktisk brug af nye ideer og produkter, herunder kunstneriske produkter. Men denne selvfølgelighed burde aldrig være andet end en undtagelse fra hovedreglen: Enhver offentlig idé er offentligt eje. […] Gælder det ikke bare om, at så mange som muligt ser den nyeste film af Lars von Trier eller Susanne Bier? Er det ikke i samfundets interesse, at nye tanker, former, udtryk, ideer, fortællinger, sange, billeder kan blive til glæde for så mange som muligt så billigt som muligt og meget gerne gratis?

Henrik Chulu har på Fri kultur i december måned begået en lille serie af posts med afsæt i en demonstration af, hvordan forskellige instanser i både, musik- film- og rettighedsbranchen også har foretaget i ulovlige downloads. På optrævlende journalistisk vis fremlægger Chulu en række problematiske forhold ved de politiske processer omkring de såkaldte brevmodel, i særdeleshed RettighedAalliancen (tidl. Antipiratgruppen)’s rolle heri. ‘Advarselsbreve til Sony og RettighedsAlliancen‘, ‘Det handler ikke (kun) om hykleri‘ og ‘Danmark trues af kulturpolitiske klimaforandringer‘.

Ontologi og gadeliv

Situationtologi‘ på Commoniser. “Det er velkendt at gaderne flyder med modstridende situationer: uhøfligheder, flirt, ligegyldighed. At blive objekt for en andens gestus – at blive anråbt, kærtegnet eller ignoreret – konstituerer mig altid som noget særligt, noget andet end “mig selv”. Jeg bliver hele tiden til som disse andre ting gennem andres gestusser. De er apparater.” Kommer til at tænke på om det at konceptualisere situationen som ontologisk udgangspunkt ikke også i virkeligheden rummer en vis affinitet med den sociologiske tradition symbolsk interaktionisme (omend SI qua dets betoning af det symbolske nok ikke har det samme opmærksomhed overfor ikke-menneskelig agens, som Maltes note lægger op til med sit material-feministiske framework). På en sidebemærkning, har der også været lidt kommentarsporsmæssigt gang i den andetsteds på samme blog, i forbindelse med en heller ikke uinteressant præsentation af mystisk kopimi, en sekterisk fraktion af kopimismen, der for nyligt er blevet anerkendt som religion i Sverige.

Diverse/poesi

Personlig henvendelse på fugleskolen. Om blogger-tvivl, inkubatorer, Sarah Kane og kattes forhold til baldrian.

Dear Billie d. 5. januar. Om jeg’et i du’ets badekåbe, fornemmelse af knude i bryst og SIR-modeller.

Var det alligevel de store systemer, jeg frygtede?‘ Før og nu, natur, hverdag og organisation. “Lad os synge om samfundets bevægelse mod mindre angst!

 

Fortæl og link gerne om og til noget godt, du har læst for nyligt i kommentarfeltet herunder. Kh.

Flattr this!

2 thoughts on “Nogle gode ting, jeg har læst på nettet det sidste stykke tid

 1. God samling! Her er nogle interessante ting jeg har læst på det sidste (i ingen særlig rækkefølge):

  Paul Mason er økonomi-redaktør på BBC’s Newsnight, en habil skribent og passioneret analytiker:

  “Once you understand that the central bank is really part of the state in modern capitalism, and that the crisis has made it the most important and powerful part, that allows you to understand almost everything else.” http://www.bbc.co.uk/news/business-16413230

  Dave Winer om webservices og the un-ternet:

  “At issue is this: Control. For whatever reason, the people who run the tech companies want it. But eventually the users take it.” http://scripting.com/stories/2011/12/31/theUninternet.html

  Clay Shirky forklarer (uden at sige det) hvorfor det kun er Børsens, Kristeligt Dagblads og Informations oplagstal der ikke er fanget i en dødsspiral:

  “There has never been a mass market for good journalism in this country. What there used to be was a mass market for print ads, coupled with a mass market for a physical bundle of entertainment, opinion, and information; these were tied to an institutional agreement to subsidize a modicum of real journalism.” http://www.shirky.com/weblog/2012/01/newspapers-paywalls-and-core-users/

  Har ellers læst meget andet godt, men kan ikke lige komme på mere lige nu…

Leave a Reply